ВАШИОТ УСПЕХ, Е И НАШ УСПЕХ !
Интерактива | Tel. 046 782 562, 075 249 223 | Email. info@interaktiva.mk
Сметководствени и книговодствени услуги
ВИЕ, како сопственик на бизнис, наспроти Вашата конкуренција секогаш и секаде постојано барате, изнаоѓате начини за зголемување на продуктивноста, намалување на трошоците а истовремено зголемување на квалитетот со оптимализација на даноците.ЗАТОА, дозволете НИЕ да бидиме дел од решението на Вашите грижи. Навремено, ефикасно, целосно книговодство, квалитетно управување со даноци за исполнување на сите законски обврски.
Административни услуги
Целосна административна поддршка на Вашот бизнис со ставање на располагање на нашите административни можности, затоа што нашата канцеларија е и Ваша канцеларија!
Правни услуги
Зошто да вработувате правник кога нашата канцеларија може да биди Ваш вистински адвокат?
Консалтинг (Советодавни услуги)
Водењето бизнис, управувањето и менаџирањето со сопствените ресурси, секогаш бара донесување правилна одлука. Ние, со сопствените капацитети и нашите партнери сме тие, кои во секое време имаме совет и одговор на сите Ваши бизнис барања и предизвици. Побарајте совет и искористете ги сите наши ресурси кои Ви ги ставаме на располагање и надминете ја конкуренцијата во Вашето економско опкружување.
Внеси текст ...
Внеси текст ...
Внеси текст ...
Внеси текст ...
 • Arial
 • Arial Narrow
 • Book Antiqua
 • Century Gothic
 • Georgia
 • Impact
 • Lucida Calligraphy
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • x-small
 • small
 • medium
 • large
 • x-large
 • xx-large
normal bold
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
fade
curtainX
cover
growX
scrollUp
scrollDown
scrollLeft
scrollRight
uncover
wipe
zoom