MK
Интерактива | Tel. 046 782 562, 075 249 223 | Email. info@interaktiva.mk
„Интерактива ДООЕЛ Струга„ денес претставува реномирана фирма за сметководство, книговодство и деловен консалтинг, која има свои ресурси како персонални така технички и просторни. „Интерактива“ има свој тим, кој е целосно посветен на мисијата и целите на своето постоење : овозможување сопствен развој преку развојот на своите клиенти.

На самиот почетокот според основачите ДООЕЛ „БЕЛЕВСКА“ а сега „Интерактива ДООЕЛ Струга “ постои цели 17 години и егзистира благодарение на взаемно изградениот меѓусебен деловен однос помеѓу фирмите кои ги опслужува, своите многубројни партнери во работата и квалитетните услуги кои ги испорачува.

Нашето постоење и успех се темели на целосната посветеност на барањата на нашите клиенти, професионалност, искуствено решавање на сите поставени задачи и стремеж за постојан развој со следење на последните стандарди во професијата.

Од формирањето до денес, ние секогаш се трудиме и настојуваме нашето работење и ангажирање да го засноваме на општествена одговорност, хумани вредности, воведување на нови принципи и технологии и да растеме заедно со Вас, како наши клиенти.

Високото ниво на професионалност го докажуваме преку нашите услуги и тоа : сметководство, книговодство со даночен консалтинг, и советодавни услуги.

Наш приоритет, наш принцип, прва и основна цел секогаш ни била и сеуште е да ги разбереме Вашите потреби, визии, предизвици, начинот на кој треба да се одвиваат сите процеси во Вашата фирма, и заеднички да стигнеме до поголема продуктивност и до поголем профит. Затоа што, само така може да се изгради целосна доверба и беспрекорна соработка со нашите клиенти, што претставува основа за гарантиран деловен успех.

Преку навремено, целосно, квалитетно и ефикасно работење, ние Ви ги ставаме на располагање целокупните нашите капацитети, знаење, стручност искуство и вештини, во секое време, затоа што знаеме дека :

ВАШИОТ УСПЕХ, Е И НАШ УСПЕХ !

Ние знаеме дека сметководствената анализа на финансиските извештаи е неопходна менаџерска алатка за нормално работење на деловните субјекти. Ние знаеме дека реалните податоци во финансиските извештаи се резултат на правилно водење на сметководство. Ние знаеме дека уредното, ажурно, сеопфатно и комплетно сметководство е основата за носење на правилни одлуки за секој претприемач, управител, менаџер. Токму затоа, со нас и нашите можности, нашите услуги за сметководство книководство и консалтинг секогаш ќе имате основа и можност за правилна деловна одлука.

Дозволите токму ние да бидиме дел од решението, дел од вашиот развој, дел од вашиот деловен успех. Дозволите ние како Ваш партнер да Ви понудиме можности за поголема конкурентност, помали трошоци и поголем профит. Дозволите, и Вие бидите дел од нашата професионалност, како наш значаен клиент со целосна посветеност кон Вашиот успех. Затоа што :

ВАШИОТ УСПЕХ, Е И НАШ УСПЕХ !

Внеси текст ...
Внеси текст ...
Внеси текст ...
Внеси текст ...
 • Arial
 • Arial Narrow
 • Book Antiqua
 • Century Gothic
 • Georgia
 • Impact
 • Lucida Calligraphy
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • x-small
 • small
 • medium
 • large
 • x-large
 • xx-large
normal bold
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
fade
curtainX
cover
growX
scrollUp
scrollDown
scrollLeft
scrollRight
uncover
wipe
zoom